A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given

Filename: controllers/presentation.php

Line Number: 522

2nd Regional Conference on Dangerous Goods Transportation and Handling 4th Regional Conference on Industrial Waste Management System - confOrganiser.com

2nd Regional Conference on Dangerous Goods Transportation and Handling 4th Regional Conference on Industrial Waste Management System

2nd Regional Conference on Dangerous Goods Transportation and Handling 4th Regional Conference on Industrial Waste Management System

16/09/2014 00:00 - 19/09/2014 00:00


Prema podacima Međunarodne organizacije za rad (ILO), u svetu se oko 40% od ukupnog broja udesa dogodi u proizvodnim pogonima, oko 35% udesa se dešava pri transportu, a oko 25% se odnosi na udese prilikom skladištenja. Promet opasnog materijala i industrijskog otpada je potrebno u potpunosti regulisati na međunarodnom nivou kako bi se pre svega olakšao međunarodni transport, a zatim i sprečili u što je moguće većoj meri akcidenti sa ljudskim gubicima, gubitkom imovine, sprečila šteta po životnu sredinu i šteta na transportnim sredstvima. Imajući u vidu ADR*RID*AND*ICAO propise s jedne strane i propise u raznim zemljama koji mogu biti veoma različiti sa druge strane, koji znatno uvećavaju probleme koji se mogu javiti u toku pomenutog prometa, promet je uslovljen i brojnim propisima koji su vezani za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu potrošača, propisma za skladištenje, zaštitu životne sredine itd. Takođe, Ujedinjene nacije su u cilju obezbeđenja jed-nakih uslova za proizvodnju, promet i korišćenje, razvili mehanizme harmonizacije kriterijuma za klasifikaciju (GHS) kao i uslova za sam transport opasnog tereta i industrijskog otpada. Ali, ne treba zaboraviti da je zemljama potpisnicama dozvoljeno da uvode kriteri-jume koji mogu biti strožiji od gore pomenutih propisa, pod uslovom da preko organizacije UNECE obaveste ostale potpisnice o toj činjenici. Pozivaju se zainteresovani predstavnici zakonodavstva, pravnih institucija, kompanije koje učestvuju u proizvodnji, prevozu i manipulaciji opasnim materijama i industrijskim otpadom, lica koja se bave špedicijom, predstavnici osiguravajućih društava, ekolozi, zdravstveni radnici, odgovorna lica u kompanijama za zaštitu životne sredine i ostali eksperti koji se bave ukupnim sistemom bezbednosti i zaštite, da svojim učešćem u radu Savetovanja doprinesu uspešnoj razmeni saznanja i iskustava iz ove oblasti.