2nd Regional Conference on Dangerous Goods Transportation and Handling 4th Regional Conference on Industrial Waste Management System

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2014-03-15
Рок за пријаву учешћа -
Рок за достављање радова 2014-07-01
Почетак конференције 2014-09-16
Завршетак конференције 2014-09-19